WiskundeBijles

- ENSCHEDE.nl

Bel direct voor vragen of voor een eerste les:
06 - 448 621 95

 

 

Veel scholieren / studenten hebben moeite met rekenen en wiskunde. Soms lukt het even niet. Of je wilt gewoon beter scoren. Herken je dit, dan ben je zeker niet de enige. Bijles is dan misschien echt iets voor je om vooruit geholpen te worden.

  • In de klassituatie is het niet altijd mogelijk voor de docent om voldoende in te spelen op vragen en wensen van de individuele leerling. In de bijles is daar juist wel tijd en aandacht voor. Je gaat beter presteren en je motivatie en zelfvertrouwen zal toenemen.

De bijles is bedoeld voor scholieren / studenten van het:

  • voortgezet onderwijs - vmbo, havo, vwo
  • middelbaar beroeps onderwijs - mbo
  • hoger beroeps onderwijs - hbo

 

Doelgerichte aanpak

Je krijgt professionele les van een enthousiaste en ervaren docent wiskunde. In de bijles werk je uit het wiskundeboek dat je op school of voor je studie gebruikt. Het huiswerk van school wordt, afhankelijk van de beschikbare tijd, samen gemaakt en/of besproken. Er wordt naar een toets/proefwerk, de klasovergang of naar een examen toegewerkt. Vaak wordt, meestal op verzoek van de leerling/student, lastige lesstof nog eens opnieuw uitgelegd. 

 

Het geven van wiskundebijles is maatwerk.

 

Werken aan stevige basis

Je leert stap voor stap hoe je een reken- of wiskundeprobleem aanpakt en gericht naar een oplossing toewerkt. Je inzicht wordt vergroot, waardoor je beter leert om verbanden te zien. Er is veel aandacht voor het aanleren van basisvaardigheden van waaruit verder wordt gewerkt. Onder het mom van "Herhaling is nog steeds de beste leermeester". Misschien een beetje ouderwets, maar wel effectief. Ook is het leren plannen van je huiswerk voor wiskunde een aandachtspunt in de les.

 

Weg naar succes

De ervaring leert dat er in de bijles veel is te bereiken als je er echt voor gaat. En dat rekenen en wiskunde best leuk kan zijn. Met als resultaat dat er betere cijfers voor rekenen en wiskunde op school worden gehaald. Soms zal daar wat tijd overheen gaan als er een achterstand moet worden weggewerkt.

 

De weg naar succes zit in jezelf.

 

Om vooruit te gaan, zal er regelmatig (het liefst elke dag) moeten worden geoefend. Soms is daarbij wat extra ondersteuning in de thuissituatie voor nodig om de effectiviteit van de bijlessen te verhogen. Lees over ervaringen...

 

Didactische benadering

Bijles geven is maatwerk. Om de beste resultaten te bereiken, wordt gebruik gemaakt van het model 'didactische analyse' waarbij de individuele behoeften van de leerling centraal staan. Er wordt gekeken naar het volgende:

  • Wat is het doel waarnaar zal worden gestreefd
  • Wat is de beginsituatie van de leerling/student
  • Welke leerstof, didactische werkvormen en media zijn er nodig
  • Welke organisatie/inrichting van de les is het meest geschikt
  • Periodieke evaluatie en toetsing of de doelstelling is (wordt) bereikt

 

Voorbereiden rekentoets

 

Er zijn vanaf 2015 (verplichte) rekentoetsen waarmee basisscholen, scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs meten of hun scholieren de referentieniveaus (1F, 2F en 3F) voldoende beheersen.

 

Rekenen is één van de kernvakken waaraan de Rijksoverheid hogere eisen is gaan stellen. Daarom moet de kennis van het rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Op de site van het Cito vind je enkele voorbeeldtoetsen

 

Kun je wat hulp gebruiken, neem dan contact op. 

Hier kun je alvast je basisvaardigheden van het rekenen oefenen:

MijnRekensite.nl