WiskundeBijles

- ENSCHEDE.nl

 

 

Algemeen

Sanders EWT (Kamer van Koophandel: kvk 55761925), hierna te noemen EWT, verleent u hierbij toegang tot www.wiskundebijles-enschede.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

EWT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

EWT spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EWT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan EWT nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EWT en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EWT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Copyright © 2019 Sanders EWT en zijn licentiepartners. Alle rechten voorbehouden.

 

Privacy

EWT gaat uiteraard zorgvuldig om met het beheer van jouw persoonsgegevens. EWT verzamelt, gebruikt en beperkt zich alléén tot die gegevens welke echt nodig zijn voor het (technisch) goed functioneren van de Website. En de persoonsgegevens die door jou worden aangeleverd via de e-mail.

Bij inschrijving zijn er meer gegevens nodig. U krijgt daarvoor een inschrijfformulier. Er wordt gevraagd naar de (volledige) naam, de huidige opleiding en de contactgegevens.

De informatie wordt niet langer bewaard dan strikt nodig is. De persoonsgegevens worden door EWT niet met derden gedeeld tenzij daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

EWT past op de Website moderne beveiligingstechnieken toe, waaronder versleuteling. EWT neemt passende maatregelen om al jouw gegevens zowel on- als offline zo goed mogelijk te beheren om misbruik tegen te gaan.

 

Overig

De inhoud van deze Disclaimer & Privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018. Inzake van een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.