WiskundeBijles

- ENSCHEDE.nl

Door een schuif te bewegen veranderd de hellingshoek. Wat is het hellingspercentage bij een hoek van 10º en 45º ? En welke hoek hoort bij een hellingspercentage van 50% ?